معنی و ترجمه کلمه بپا یا مراقب دوشیزه به انگلیسی بپا یا مراقب دوشیزه یعنی چه

بپا یا مراقب دوشیزه

gooseberry


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها