معنی و ترجمه کلمه بچه تازیانه خور به جاى شاهزاده در مدرسه به انگلیسی بچه تازیانه خور به جاى شاهزاده در مدرسه یعنی چه

بچه تازیانه خور به جاى شاهزاده در مدرسه

whipping boy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها