معنی و ترجمه کلمه بچگى به انگلیسی بچگى یعنی چه

بچگى

babyhood
babyishism
babyishness
boyhood
childhood
childness
infancy
infantile
puerility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها