معنی و ترجمه کلمه بکر زایى به انگلیسی بکر زایى یعنی چه

بکر زایى

parthenogenesis
virgin birth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها