معنی و ترجمه کلمه بیان بظاهر موافق و در حقیقت مخالف به انگلیسی بیان بظاهر موافق و در حقیقت مخالف یعنی چه

بیان بظاهر موافق و در حقیقت مخالف

irish bull

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها