معنی و ترجمه کلمه بیان به انگلیسی بیان یعنی چه

بیان

averment
declaration
diction
dit
dite
explanation
exposition
expression
interpretation
lip
locution
mouth
presentment
pronunciation
quotation
recitation
remark
say so
statement
wording

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها