معنی و ترجمه کلمه بیت در ثانیه _ به عنوان واحد انتقال اطلاعات در ارتباطات سریال به کار مى رود به انگلیسی بیت در ثانیه _ به عنوان واحد انتقال اطلاعات در ارتباطات سریال به کار مى رود یعنی چه

بیت در ثانیه _ به عنوان واحد انتقال اطلاعات در ارتباطات سریال به کار مى رود

bps

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها