معنی و ترجمه کلمه بیخردى به انگلیسی بیخردى یعنی چه

بیخردى

folly
insipience
unreason
unwisdom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها