معنی و ترجمه کلمه بیخرد به انگلیسی بیخرد یعنی چه

بیخرد

inconscient
insipient
unreasonable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها