معنی و ترجمه کلمه بیخوشى به انگلیسی بیخوشى یعنی چه

بیخوشى

joyless


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها