معنی و ترجمه کلمه بیدارى کشیدن به انگلیسی بیدارى کشیدن یعنی چه

بیدارى کشیدن

waken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها