معنی و ترجمه کلمه بیدرنگ به انگلیسی بیدرنگ یعنی چه

بیدرنگ

away
forthright
forthwith
outright
prompt
promptly
thereupon
therewith

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها