معنی و ترجمه کلمه بیرنگ شدگى به انگلیسی بیرنگ شدگى یعنی چه

بیرنگ شدگى

depigmentation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها