معنی و ترجمه کلمه بیروح به انگلیسی بیروح یعنی چه

بیروح

arid
exanimate
inert
insipid
meek
pedestrian
tame
vapid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها