معنی و ترجمه کلمه بیرون آمدگى به انگلیسی بیرون آمدگى یعنی چه

بیرون آمدگى

extrusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها