معنی و ترجمه کلمه بیزارى از بشریا جامعه تنفر از انسان به انگلیسی بیزارى از بشریا جامعه تنفر از انسان یعنی چه

بیزارى از بشریا جامعه تنفر از انسان

misanthropy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها