معنی و ترجمه کلمه بیشتر ایستادن به انگلیسی بیشتر ایستادن یعنی چه

بیشتر ایستادن

outstand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها