معنی و ترجمه کلمه بیشتر عمر کردن از به انگلیسی بیشتر عمر کردن از یعنی چه

بیشتر عمر کردن از

outlive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها