معنی و ترجمه کلمه بیشتر به انگلیسی بیشتر یعنی چه

بیشتر

better
further
mainly
major
more
mostly
principally
rather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها