معنی و ترجمه کلمه بیش از حد توانایى در کارى مستغرق شدن به انگلیسی بیش از حد توانایى در کارى مستغرق شدن یعنی چه

بیش از حد توانایى در کارى مستغرق شدن

snow under

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها