معنی و ترجمه کلمه بیش از حد لزوم ماندن به انگلیسی بیش از حد لزوم ماندن یعنی چه

بیش از حد لزوم ماندن

outstay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها