معنی و ترجمه کلمه بیش از حد لزوم به انگلیسی بیش از حد لزوم یعنی چه

بیش از حد لزوم

supererogatory
too
unnecessary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها