معنی و ترجمه کلمه بیطار به انگلیسی بیطار یعنی چه

بیطار

veterinarian
veterinary surgeon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها