معنی و ترجمه کلمه بیفشار به انگلیسی بیفشار یعنی چه

بیفشار

tensionless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها