معنی و ترجمه کلمه بیمارستان مسلولین به انگلیسی بیمارستان مسلولین یعنی چه

بیمارستان مسلولین

sanatarium
sanatorium
sanitarium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها