معنی و ترجمه کلمه بیمارستان مسلولین به انگلیسی بیمارستان مسلولین یعنی چه

بیمارستان مسلولین

sanatarium
sanatorium
sanitarium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها