معنی و ترجمه کلمه بیمارستان به انگلیسی بیمارستان یعنی چه

بیمارستان

clinic
hospice
hospital
wardroom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها