معنی و ترجمه کلمه بیمارى به انگلیسی بیمارى یعنی چه

بیمارى

epizootic
illness
malady
sickness


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها