معنی و ترجمه کلمه بیمارى به انگلیسی بیمارى یعنی چه

بیمارى

epizootic
illness
malady
sickness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها