معنی و ترجمه کلمه بیمار بسترى به انگلیسی بیمار بسترى یعنی چه

بیمار بسترى

inpatient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها