معنی و ترجمه کلمه بیمار کننده به انگلیسی بیمار کننده یعنی چه

بیمار کننده

sickening

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها