معنی و ترجمه کلمه بیمار یا معلول در حال نوتوانى به انگلیسی بیمار یا معلول در حال نوتوانى یعنی چه

بیمار یا معلول در حال نوتوانى

rehabilitant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها