معنی و ترجمه کلمه بیمزه بودن به انگلیسی بیمزه بودن یعنی چه

بیمزه بودن

platitudinize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها