معنی و ترجمه کلمه بینوا به انگلیسی بینوا یعنی چه

بینوا

destitute
empty handed
poor
unblessed
unblest


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها