معنی و ترجمه کلمه بینى گرفتن به انگلیسی بینى گرفتن یعنی چه

بینى گرفتن

sniff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها