معنی و ترجمه کلمه بین هفتاد تا هشتاد سالگى به انگلیسی بین هفتاد تا هشتاد سالگى یعنی چه

بین هفتاد تا هشتاد سالگى

septuagenarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها