معنی و ترجمه کلمه بیچارگى به انگلیسی بیچارگى یعنی چه

بیچارگى

calamity
desperation
misery
misfortune

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها