معنی و ترجمه کلمه بیگانه خوارى به انگلیسی بیگانه خوارى یعنی چه

بیگانه خوارى

phagocytosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها