معنی و ترجمه کلمه بیگانه خوار به انگلیسی بیگانه خوار یعنی چه

بیگانه خوار

holozoic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها