معنی و ترجمه کلمه تئاتر به انگلیسی تئاتر یعنی چه

تئاتر

drama
playhouse
theater
theatre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها