معنی و ترجمه کلمه تئورى انفصال ماده به انگلیسی تئورى انفصال ماده یعنی چه

تئورى انفصال ماده

atomic theory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها