معنی و ترجمه کلمه تائید ناپذیر به انگلیسی تائید ناپذیر یعنی چه

تائید ناپذیر

insusceptible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها