معنی و ترجمه کلمه تائید به انگلیسی تائید یعنی چه

تائید

allegation
confirmation
endorsement
grace
support

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها