معنی و ترجمه کلمه تابان به انگلیسی تابان یعنی چه

تابان

agleam
aglow
bright
brilliant
fulgent
glowing
hot
incandescent
light
luminous
perfervid
shiner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها