معنی و ترجمه کلمه تابشزا به انگلیسی تابشزا یعنی چه

تابشزا

phosphorogenic

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها