معنی و ترجمه کلمه تابش یا گرما به انگلیسی تابش یا گرما یعنی چه

تابش یا گرما

candescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها