معنی و ترجمه کلمه تابعه اولیه چیزى را گرفتن به انگلیسی تابعه اولیه چیزى را گرفتن یعنی چه

تابعه اولیه چیزى را گرفتن

integrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها