معنی و ترجمه کلمه تابعیت به انگلیسی تابعیت یعنی چه

تابعیت

allegiance
nationality
sequence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها