معنی و ترجمه کلمه تابع ابتدایى به انگلیسی تابع ابتدایى یعنی چه

تابع ابتدایى

elementary function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها