معنی و ترجمه کلمه تابع بازگشتى به انگلیسی تابع بازگشتى یعنی چه

تابع بازگشتى

recursive function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها