معنی و ترجمه کلمه تابع زیر انتگرال به انگلیسی تابع زیر انتگرال یعنی چه

تابع زیر انتگرال

integrand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها