معنی و ترجمه کلمه تابع شفر به انگلیسی تابع شفر یعنی چه

تابع شفر

sheffer function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها